Privacyverklaring

Jong Leren Eten Overijssel vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Deze website is beveiligd met SSL
De verbinding tussen jou als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. 

Gebruiksvoorwaarde
Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Jong Leren Eten Overijssel alsmede op via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van Jong Leren Eten Overijssel tref je een aantal links aan naar andere websites. Jong Leren Eten Overijssel draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens
Wanneer je je educatie aanbod op deze website plaatst, worden je gegevens vastgelegd bij de makelaars van Jong Leren Eten Overijssel. Ook zijn je gegevens zichtbaar voor de doelgroep, zodat zij je kunnen bereiken om educatieaanbod te reserveren.  Je gegevens worden niet buiten deze website met derden gedeeld. 

Je rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens
- Recht van verzet: indien je geen prijs stelt op contact over het programma Jong Leren Eten, kun je dat bij Jong Leren Eten Overijssel aangeven. 
- Recht op inzage: op verzoek meldt Jong Leren Eten Overijssel aan jou welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd.
- Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Jong Leren Eten Overijssel van je heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op jouw verzoek aanpassen. Hiervoor kun je direct contact met ons opnemen via streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250960. 

Jouw klikgedrag en de privacy wetgeving – De “Cookiewet”
Op de website van Jong Leren Eten Overijssel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van jouw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Jouw surfgedrag blijft volledig anoniem.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op jouw computer ‘natuurenmilieufederaties.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Jong Leren Eten Overijssel en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.
Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Jong Leren Eten Overijssel en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar het IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Jong Leren Eten Overijssel is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Jong Leren Eten Overijssel voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaats om zo een goed werkende website te garanderen. 
Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Opt-out voor Google Analytics
Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe je zelf cookies kunt beheren of verwijderen
Je kunt cookies beheren en verwijderen via jouw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vind je hierover meer informatie. Als je bepaalde cookies verwijdert, kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (In het geval van Jong Leren Eten Overijssel zonder jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (natuurenmilieufederaties.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacybeleid
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je telefonisch (038-4250960) of per e-mail aan de Jong Leren Eten Overijssel richten.

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie
De Consumentenbond
De ConsuWijzer