Jong Leren Eten in Overijssel

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten begeeft zich op het snijvlak van gezondheidseducatie, boerderijeducatie en natuur- en milieueducatie.

In Overijssel zijn twee Jong Leren Eten makelaars actief: Alma Streefkerk (Natuur en Milieu Overijssel) en Wietske Huismans (GGD IJsselland). Zij werken vanuit het duurzaamheidsdomein en het gezondheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaars verbinden vraag en aanbod en stemmen af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

Subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 

Bekijk meer


Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws uit Overijssel? Bekijk dan de regiopagina van Overijssel op de landelijke website van Jong Leren Eten 

Bekijk meer